çalışma izni

Ev hizmetlerinde çalışacak olan yabancılar için

Çalışma İzni;

Ev Hizmetleri sektöründe (çocuk bakım elemanı, hasta ve yaşlı bakım elamanı, ev hizmetlisi) pozisyonlarında evde çalıştırılacak yabancı personel için çalışma izni alınması gerekmektedir. İnsanların yoğun iş temposu nedeniyle işveren ailelerin gerek çocuklarının bakımında gerekse hasta ve yaşlı yakınlarının bakımında ihtiyaç duymuş olduğu yabancı personeller için çalışma izinlerinin alınması T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilmiştir.

Kaçak yabancı işçi çalıştıranlara uygulanacak idari para cezaları Ceza miktarı 2019 (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere herbir yabancı için 8.821,00
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 3.527,00
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 7.057,00
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene herbir yabancı için 587,00

Ev Hizmetleri Çalışma İzninde Bakılan Kriterler

Ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni alabilmesi için gerekli şartlar şöyledir. Ev hizmetleri alanında yabancı personel istihdam etmek isteyen bir işverenin sahip olması gereken nitelikler aşağıdaki gibidir; İşverenin, yabancıya vereceği asgari ücret üzerinden maaşı ( 2.558,40TL )  ve sigorta pirim masraflarını karşılayabilecek maddi yeterlilikte olması gerekmektedir. Bu yeterliliği de evrakla beyan etmesi gerekmektedir. Ayrıca Çalışma Bakanlığının belirlediği yeni kriterler üç ana başlık altındadır. Bunlar;

  1. İşveren ailenin 12 yaşından küçük çocuklarına yabancının bakıcılık yapması
  2. İşveren ailenin 65 yaşından büyük insanlara yabancılar bakıcı olarak çalışması
  3. İşveren ailenin sağlık raporlu bir hastasına, yabancı personelin hasta ve yaşlı bakım elemanı olarak çalışması

Yabancı Hukuk Danışmanı Olarak; Çalışma İzninde istenilen belgeler doğrultusunda ilk başvuru ya da uzatma işlemlerinin yapılması, bilgilerin elde edilmesi, T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından istenilen gerekli evrakların hazırlanması, bilgi ve tekliflerin alınması için 0535 875 77 59 arayarak ulaşabilirsiniz.

bizimle iletişime geçin

Bizimle İletişime
Geçin


facebook adresi
instagram adresi
twitter adresi
google plus adresi