şirketler çalışma izni

Özel Sektör ve Şirketlerde Çalışacak olan Yabancılar için Çalışma İzni;

Bir firmanın yabancı personel çalıştırması için T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu en önemli kriterler aşağıdaki gibidir.

İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000.-TL veya brüt satışlarının 800.000.-TL olması veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir. İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

Her bir yabancı personel için en az 5 T.C vatandaşının SGK’lı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. (İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.)

Yabancı personel çalıştırmak isteyen firmalar veya kurumlar ayrıca yabancıların sigorta primlerinin (asgari ücretin 1,5 katı ile 5 katı arasında) değişmekte olduğunu, yani asgari ücretten yabancı işçi veya yabancı personel çalıştıramayacaklarını bilmelidirler.

T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Belirlemiş Olduğu Kriterler;

  • İş piyasasındaki durum, Çalışma hayatındaki gelişmeler,
  • İstihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür,
  • Yabancının yerini doldurabilecek aynı niteliğe sahip Türk personelin bulunmaması,
  • Yabancı personelin mensup olduğu ülke,
  • Yabancı personelin uzmanlık alanı, nitelik ve yetkinlikleri, Yabancının eğitim durumu,
  • İşin özel niteliğini gösterir bilgiler,
  • Çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı vb konularda,

Yabancı Hukukn Danışmanı Olarak; Çalışma İzninde istenilen belgeler doğrultusunda ilk başvuru ya da uzatma işlemlerinin yapılması, bilgilerin elde edilmesi, T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından istenilen gerekli evrakların hazırlanması, bilgi ve tekliflerin alınması için 0535 875 77 59 69 numaralı telefonumuzu arayarak ulaşabilirsiniz.

bizimle iletişime geçin

Bizimle İletişime
Geçin


facebook adresi
instagram adresi
twitter adresi
google plus adresi